امروز شنبه 3 فروردین 1398 - Sat 03 23 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

Headlines:

گزارش جلسه مجمع عمومی 18 دی ماه در پارکینگ نعاونی (قسمت اول )

  • مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

به نام خدا

اعضای محترم تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18

احتراما با سلام بدینوسیله  گزارش مجمع عمومی  18 دیماه به عرض می رسد.

علی الرغم اطلاع رسانی گسترده تر این مجمع نسبت به مجامع گذشته و درج آگهی مطابق قانون تعاون در سایت تعاونی ولی به دلیل عدم اطلاع رسانی از طریق پیامک تعاونی و البته عدم احساس مسئولیت برخی از اعضا  متاسفانه  باز هم تعداد حاضرین به حد نصاب لازم نرسید.ولی  حاضرین دو برابر پیش بینی هیئت مدیره  براساس دوره های قبل بود.  زیرا تعداد صندلی ها 100 عدد ولی حاضرین بالغ بر 200 نفر بودند. و تا حد نصاب حدود 50 نفر مانده بود. که اگر این امر محقق می گشت  تسریع بسیار خوبی در  کار های اجرائی پروژه ها به دست هیئت مدیره آینده صورت می پذیرفت .

بنا بر این  باید این نکته با شفافیت بیان گردد. که به دلیل اتمام دوره  هیئت مدیره قبلی و البته مدیر عامل  مربوطه امکان انجام هیچ اقدام قانونی رسمی جهت عملیات اجرائی توسط آنها وجود ندارد. و هیئت مدیره قانونی آینده کار های اجرائی را انجام خواهد داد. اما هیئت مدیره وقتی می تواند انتخاب گردد که اساسنامه تصویب و دوره تعاونی تمدید شده باشد. پس اگر هر چه زودتر مجامع عمومی مربوطه به حد نصاب لازم و نتایج مورد نظر  برسد کار های اجرائی سریعتر آغاز می گردد. و شما سهامدار و عضو گرامی که از تاخیر در پروژه خود عصبانی و ناراحت هستید. برای رفع این مشکل لازم است در تمام مجامع عمومی در پیش رو  حضور فیزیکی داشته باشید. عدم توجه به این مسئله اساس سو استفاده هائی بوده که تا کنون صورت گرفته است . 18 دی می توانست  روز تصویب اساسنامه جدید با تغییرات مورد نظر ما و روز تمدید  دوره تعاونی باشد. که متا سفانه با تبلیغات مسموم و تحریکات و کار شکنیهای جریان متکی بر تداوم فساد مالی ، تعداد زیادی از دوستان ما در نیمه راه  باز ماندند.به مجمع تیامدند و امور اجرائی پروژه های  خود و خانه تکانی تعاونی  را به تاخیر انداختند.

داخل مجمع چه خبر بود ؟

از ساعت 13 پارکینگ  ساختمان  تعاونی با تعداد صد صندلی آماده پذیرائی از اعضا شده بود. ساعت 14 تقریبا تمام صندلی ها در حال پرشدن بود. و اینجانب نیز به جمع دوستان پیوستم . در ابتدا پای میز کنار راه پله رفته تا در فهرست حاضرین ثبت نام نمایم که اتفاقا جناب آقای ناظم هم در آن نزدیکی بودند و از ایشان پرسیدم که سه وکالت نامه محضری  که در آن  حق حضور در مجمع عمومی و دادن رای جهت انتخاب و عزل هیئت مدیره قید گردیده است را به همراه دارم .آیا حق دادن سه رای را دارم ؟ که فرمودند خیر و فقط یک رای که در صورت استفاده از وکالت نامه های متعدد  بی تردید تعداد ما به حد نصاب رسیده بود. جلسه توسط جناب آقای ناظم با اعلام حضور رئیس  و نایب رئیس هیئت مدیره  خانم به فرجام و آقای پور راستگو آغاز گردید و البته بسیار منظم و قابل تحسین  توسط جناب آقای  ناظم اداره گردید. ایشان  دستور جلسه را که قبلا روی تابلوی  وایت برد تحریر گردید بود را اعلام نمودند. و تذکر دادند که صحبت ها باید پیرامون این دو مطلب بوده و مشکلات و مسائل دیگر را نباید در این مجمع مطرح نمائیم .ایشان اضافه نمودند. تغییراتی در اساسنامه  تعاونی های مسکن توسط وزارت تعاون ایجاد گردیده که لازم است تمامی تعاونی ها  چاپ جدید اساسنامه را تصویب و امضا و به اداره تعاون ارائه نمایند.  و یکی از امور این جلسه هم همین است . از طرفی  در این اساسنامه  برخی  نکات  به عنوان شرایط اختصاصی با نقطه چین خالی گذاشته شده است  . که تعاونی های مختلف بر اساس شرایط و نیاز های حود آن را پر می نمایند. اکنون اگر حاضرین پیشنهادی برای این شرایط اختصاصی دارند  می توانند آن را ارئه دهند.

اینجانب  که قبلا مطالبی را در رابطه با اساسنامه آماده نموده بودم با بلند نمودن دست تقاضای نوبت نمودم  و جناب آقای ناظم  هم این اجازه را به اینجانب داده و فرمودند که کنار میز ایشان بایستم  و به عرض همه حاضرین محترم برسانم . مفتخرا  رو به اعضای محترم ایستاده و در ابتدا با نام خدا و عرض سلام ولادت پیامبر گرامیمان را تبریک عرض نموده و به استحضار حضار رسانیدم که به نظر این حقیر پس از عودت کلیه بند های اساسنامه به حالت مصوب وزارت تعاون ، مهمترین و تعیین کننده ترین قسمت ، مربوط به ماده 12 شرایط اختصاصی عضویت می باشد.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت

ماده 12- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط عمومی و اختصاصی زیر، اعم از اشخاص حقیقی ویا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:

الف- شرایط عمومی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

2- عدم ممنوعیت قانونی وحجر.

3- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

4- درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه وخرید حداقل ....................سهم از سهام تعاونی.

ب- شرایط اختصاصی

1-

2-

تبصره: احراز شرایط عضویت هرمتقاضی به عهده هیأت مدیره است ونباید هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات وظرفیت تعاونی.

هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرایط مذکور باشند وامکانات وظرفیت تعاونی اجازه دهد درخواست عضویت آنها را قبول کند.

که پیشنهاد می گردد با استفاده از دوسطر موجود در نسخه خام درسطر اول درج شود اشتغال در شهرداری منطقه 18 تهران در زمان ثبت نام عضویت  (زیرا ممکن است  کارکنان محترم به مناطق  و بخش های دیگر شهرداری منتقل گردند و نباید عضویت آنها دچار مغایرت قانونی گردد.) و در سطر دوم  درج گردد دارندگان وکالت محضری در کلیه امور عضویت از هر یک از اعضا . که به این ترتیب افرادی که بیشترین سرمایه را در تعاونی گذاشته و اکثر هزینه های آن را تامین می نمایند و اکنون کمترین حق را در اداره تعاونی دارند نیز دارای حقوق عضویت می گردند. و این مسئله که کسانی که در یک پروژه خاص  هیچ نقشی ندارند برای آن تصمیم گیری نمایند نیز تا حدودی منتفی می گردد. اما اگر مسئولین بخش تعاون با این پیشنهاد مخالفت نمایند. پیشنهاد دیگری نیز وجود دارد که مبتنی برماده 73 اساسنامه مندرج در بخش سایر مقررات است .که آمده

فصل هشتم: سایر مقررات

ماده 73-هر یک ازدستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده 17  قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشد می‌تواند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد                                                                                                          .

تبصره: در صورتی‌که هر یک از اشخاص حقوقی مذکور به عنوان سهام‌دار غیر عضو دارای سهام تعاونی باشند مطابق مقررات مربوطه دارای حق رای در مجامع عمومی خواهند بود                                                                        .

و به این ترتیب هر پروژه میتواند شرکتی شامل سهامداران و اعضای خود تشکیل داده وبه عنوان سهامدار غیر عضو نمایندگان خود را با حق رای به مجامع عمومی و هیئت مدیره بفرستند. و  با توجه به متخصصین موجود در بین اعضای خود رتبه  پیمانکاری نیز  داشته باشند. و راسا مبادرت به امور اجرائی پروژه خود نمایند.

سپس از زیاده گوئی خود عذر خواهی نمودم  که در این لحظه ابراز لطف حضار محترم در تائید پیشنهاد اینجانب  با زدن دست  مرا سراپا شرمندگی نمود زیرا خود را به هیچ عنوان در خور چنین مرحمتی نمی دانستم .  پس از نشستن پیشنهاد اول خود را که مکتوب نموده بودم تقدیم مدیر محترم جلسه جناب آقای ناظم نمودم .

سپس آقای فرجوند جهت صحبت تشریف آوردند و فرمودند که صحبت های ما نیز مانند صحبت های  آقای نمازی است و باید برای سهامدارن حقوق عضویت تادیه نمائیم  زیرا نقش اعظم در تامین منابع مالی تعاونی به عهده آنها است. در این لحظه  تعداد افراد ایستاده  برابر افراد نشسته  شده بود .و جوانان حاضر  صندلی خود را در اختیار مسن تر ها قرار داده و به جمع ایستادگان می پیوستند. جوان محترم و بزرگواری با عصبانیت نسبت به نحوه اداره تعاونی اعتراض نمود . که با راهنمائی های جناب آقای قاسمی نماینده محترم هیئت امنای پروژه 398  ایشان  رویه تلاش برای آرامش به منظور حصول نتایج بهینه از هزینه های مادی و معنوی و وقت عزیز حضار  در این مجمع  ،  در مقابل اخلالگریهای عناصر وابسته به اوضاع سابق را پذیرفتند. در این زمان آقای خشخاشی از کارکنان شهرداری منطقه 18 نیز مطالب خود را در خصوص لزوم تصویب اساسنامه و مدت دوره تعاونی به عرض حضار محترم رسانیدند. پس از آن  جناب آقای ابولفضل شیرازی از سهامداران 2058 که دارای اطلاعات و سوابق پیمانکاری  می باشند ، و به جمع حاضرین پیوسته بودند. رو به حضار ایستاده و نکات مهمی را در خصوص  خاکبرداری انجام پذیرفته در این پروژه ، به عرض حضار محترم رسانیدند. به این شرح که وقتی در دستور نقشه  سطح پوشش برای زیر زمین دوم 45 درصد و برای زیر زمین اول 30 در صد بوده است  . چرا 80 درصد زمین تا عمق  18 متر مورد خاکبرداری واقع شده است ؟ و خاکبرداری اضافه به چه منظوری بوده است ؟  در حالیکه هنوز جواز ساختمان نداشته اند . و هیچ مهندس ناظری و بیمه ای و مجوز سازمان نظام مهندسی و حتی نقشه  تصویب شده ای  در کار نبوده تا  میزان  خاکبرداری بر اساس آن و تحت نظارت مهندس ناظر باشد. بر چه اساسی تا این حد خاک برداری شده و خاک آن را که کاملا در امور ساختمانی پروژه قابل استفاده بوده و جای کافی جهت نگهداری آن نیز وجود داشته را به کجا برده اند. که اکنون برای صدور پروانه ساختمان  باید برای اجرای رعایت سطح پوشش که از شرایط صدور پروانه است  اقدام به خریداری خاک نموده و یا اینکه خاک را از عمق بیشتری برداشته و جای خالی را تا سطح 30 درصد پر نمایند.  واکنون در حالیکه نقشه  معماری طبق اطلاعات سایت  شهرداری  عدم تائید خورده و جواز صادر نشده و هیچ مهندس ناظری بر سر پروژه نیست و بیمه کارگاه و تائید سازمان نظام مهندسی ممکن نیست . بر چه اساس ماشین آلات خاک برداری را در سطح کارگاه به حرکت نمایشی در می آورند. و بتن مگر قبلی را تخریب نموده اند؟ مگر تا وقتی  نقشه  تائید نشده عمق خاکبرداری معلوم است ؟ هریک از این ها ریشه در فساد های مالی کلان از جیب اعضا و سهامداران محترم دارد.


پس از آقای شیرازی به خواسته جناب آقای قاسمی  خانم به فرجام  جهت ادای توضیحات  پشت میز مدیریت جلسه نشسته و اعلام نمودند که متا سفانه مدت زیادی است که آقای فراهانی وقایع را از هیئت مدیره مخفی نموده و من از هیچ یک از فساد های مالی ایشان خبر نداشته ام و اکنون در کنار شما ایستاده ام تا چه باشم و چه نباشم  شما را یاری دهم . من خواستم که شفاف سازی بشود  و به زودی چکهای تعاونی را در سایت خواهم انداخت  . من دستور آگهی مجمع را امضا نمودم و پول آگهی را نیز از جیب خودم پرداختم . (ظاهرا خزانه تعاونی در ید جناب مدیر عامل باقی مانده است . )به شما کمک می نمایم   تا از شهرداری منطقه 22 شکایت نمائید.چه باشم و چه نباشم . ما باید از شهرداری منطقه 22 شکایت کنیم زیرا پس از اینکه اعلام کردند قطعه زمین واقع شده در جلوی زمین ما تجاری است و برای یک پروژه جدید در آن جواز 22 صادر خواهد نمود. به آن اعتراض نمودیم که چرا چشم انداز پروژه ما را از بین میبرند. ولی بعد از اینکه آن را خریدیم اعلام کردند که این قطعه زمین فضای سبز عمومی (پارک)بوده است.(و هیچ ساخت و سازی در آن مقدور نبوده ). و من شکایت کردم و حکم جلب شهردار منطقه 22 را گرفتم  اکنون باید برای ادامه کار  پول بدهید و اگر چکهای ما  پاس نشود برای تعاونی بد می شود.

توضیح مدیریت تارنما : ایشان فراموش نموده اند که قرار داد خرید را خود ایشان با شرکت دیدار ایرانیان امضا نموده و نه با شهرداری منطقه 22 و چکشان را به جای دیگری داده اند اما شکایتشان را از شهرداری منطقه 22 می نمایند. همچنین فراموش نموده اند که اعلام فضای سبز عمومی از طرف شهردار محترم تهران جناب آقای قالیباف بوده و نه شهرداری منطقه 22 که آن هم بر اساس مصوبه 16 تیر ماه شواری محترم شهر تهران و سه ماه قبل از خرید زمین توسط ایشان بوده و فراموش نموده اند که وظیفه داشته اند مطابق مقررات کاربری زمین را کتبا استعلام نمایند.


(هیئت مدیره آینده باید در اسراع وقت از شرکت دیدار ایرانیان به جرم فروش فضای سبز عمومی (پارک) با نام و قیمت ملک تجاری با استفاده از خیار فسخ نشده تدلیس ، شکایت نموده و وجوه  پرداختی را مطالبه و به اعضا مسترد نماید. و افراد امضا کننده قرارداد باید پاسخ گوی خسارات وارده باشند.)

ماده 71-اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان، مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه تخلفات آنان به شرکت یا اعضا آن وارد شود.

در این هنگام آقای قاسمی با تلفن آقای ضیائی بازرس تعاونی تماس گرفته و صدای تلفن را روی بلندگو گذاشته و پرسیدند که جناب آقای بازرس چرا شما در مجمع عمومی اکنون حضور ندارید تا گزارش خود را ارائه دهید. ؟ که پاسخ دادند . به من گفتند دوره ما تمام شده و شما دیگر نیائید و بروید . ومجمع عمومی را هم  اصلا به من اطلاع نداده اند. که بیایم  آقای قاسمی فرمودند  یعنی تعاونی بازرس ندارد ؟آیا شما قطع رابطه کاری خود را به اطلاع مجمع عمومی و یا اعضا و اداره تعاون رسانیده اید ؟ مگر حقوق دریافت نمی نمودید که جلوی تخلفات را بگیرید .؟

در این لحظه اینجانب از حضار محترم استعلام نمودم که کسانی که با عزل مدیر عامل به دلیل تخلفات ذکر شده توسط خانم به فرجام و همچنین غیبت های متوالی به خصوص در این جلسه مجمع عمومی جهت ادای توضیحات در خصوص عدم تمدید مدت دوره  تعاونی که اکنون با تاخیر دو ساله صورت می گیرد . وتبعات حقوقی آن ، موافق هستند دستان خود را بلند نمایند. که بدون استثنا همه حاضرین دست خود را بالا بردند. و همه ما را محو یک پارچگی و شهامت خود نمودند. آفرین بر غیرت و همت شما . اکنون نوبت خانم به فرجام بود که البته اقدام ننمودند. با توجه به اینکه نمی دانستم به حد نصاب رسیده ایم یانه که مجمع راسان عزل مدیر عامل را اعلام نماید  ، راه دیگری به نظر اینجانب رسید .که از خانم به فرجام خواستم  که اگر واقعا از اقدامات آقای مدیر عامل بی اطلاع بوده اند با استفاده از اختیارا ت خود در قالب ریاست هیئت مدیره عزل ایشان  را  اعلام  بفرمایند. که ایشان در مورد اتمام دوره هیئت مدیره و طبیعتا مدیر عامل صحبت نموده و سپس با بیان اینکه اگر دوره تعاونی و اساسنامه را تصویب نکنید نمی توانید انتخابات هیئت مدیره داشته باشید و ما همچنان خواهیم ماند .آرام آرام  موضوع را عوض نمودند.

دوستان گرامی در تمام مدت جلسه عده ای از دوستان سرگرم فیلمبرداری و تهیه عکس های دیدنی بوده اند که به محض  دست یابی در این سایت تحت عنوان قسمت دوم گزارش درج خواهد گردید. البته همزمان تلفن های روشن جهت گزارش لحضه به لحضه به اربابان دسیسه نیز روشن بوده است. ولی ترجیح دادند که با تعداد کمتری در مجمع عمومی حاضر شوند و به تخریب بپر دازند چون ممکن بود با همان ها به حد نصاب برسیم و زیانشان بیشتر از منافعشان می گشت.

اینجانب همچنان هرگونه واریزی به حساب تعاونی را در شرایطی که به قول خودشان هیچ مقام قانونی در هیئت مدیره جهت  خرج نمودن قانونی پول وجود ندارد را آتش زدن پول می دانم و تا استقرار هیئت مدیره جدید هیچ گونه واریزی را جائز نمی دانم.در پایان  تخلفات مندرج در اساسنامه برای تعاونی های مسکن را به عرض می رسانم

فصل ششم: تخلفات(اساسنامه)

ماده 70- هر گونه اقدام خلاف قوانین و مقررات و اساسنامه تعاونی از جمله موارد زیر تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است:

1- تهیه زمین(اعم از خرید،اجاره به شرط تملیک و سایر اشکال معاملات) با کاربری غیر مسکونی.

2- معامله زمین یا واحدهای مسکونی دارای معارض یا موانع انتقال.

3- به عضویت درآوردن اشخاص فاقد شرایط.

4- هرگونه واگذاری واحدهای احداثی یا امتیاز به اشخاص غیر عضو و سهام‌دار(به استثنا اشخاص موضوع تبصره 3 ماده 3 اساسنامه).

5- هرگونه تجاوز از حدود پروانه‌های ساختمانی اعم از احداث واحد مسکونی،تجاری،اضافه بنا، تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ و .....

6- مصرف وجوه واریزی اعضای مربوط به یک پروژه در پروژه دیگر.

7- بکارگیری وجوه اعضا و سرمایه تعاونی و اموال و اعتبارات آن در خارج از موضوع فعالیت قانونی اساسنامه.

8- عدم برگزاری مجامع عمومی در زمان‌ّهای مقرّر.

9- عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان تعاونی به مجمع عمومی مربوطه .

10- هرگونه معامله مدیران با تعاونی بر خلاف مفاد ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347

11- ذینفع شدن یاشرکت بازرس بطورمستقیم یاغیرمستقیم درمعاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی انجام می‌پذیرد.

12- استنکاف از قبول عضویت اشخاصی که واجد شرایط عضویت هستند با وجود ظرفیت تعاونی.

13- هرگونه استفاده مدیران، بازرسان یا کارکنان تعاونی از اموال، وجوه و اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی.

14- ارائه گزارش خلاف واقع به مجامع عمومی،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه و یا سایر مراجع ذی‌صلاح.

15- عدم دعوت از بازرس یا بازرسان به مجامع عمومی یا جلسات هیأت مدیره.

16- اخلال یا ایجاد مانع در انجام وظائف بازرس و یا عدم ارائه اسناد و مدارکی که برای انجام وظایف بازرس لازم است.

17- پذیرش سمت مدیریت یا بازرس تعاونی با علم به وجود منع قانونی.

18- عدم ارائه مدارک لازم الثبت به مراجع مربوطه.

19- دریافت حقوق و مزایا وپاداش توسط هیأت مدیره، بازرسان و پاداش مدیرعامل بدون تصویب مجمع عمومی و خارج از ضوابط قانونی.

20- عدم رسیدگی بازرس به شکایات اعضای تعاونی.

اینجانب نتوانستم از این 20 مورد ، موردی را پیدا نمایم که هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین مرتکب آن نشده باشند. و درحقیقت باید گفت ماشا الله  به این اشتها.   پایان قسمت اول

با تقدیم احترام مجدد و آرزوی سلامتی شما و استدعای حضور در مجامع عمومی  آتی  فضل الله نازی میبدی.

بازگشت به منوی اصلی

اعضا, تعاونی, مسکن, کار کنان, شهرداری, منطقه, 18,  سهامداران, پاسارگاد, 2058/2, 2114, 399, 398, 468, مجمع, عمومی, فضل الله نمازی میبدی, فراتر از ناشناخته تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه, هیئت مدیره,  نخل, کوهک, سایر, پروژه ها, اساس, نامه, اساسنامه دستور نقشه پرونده شهر سازی صلاحیت سهمیه


آخرین بروز رسانی در شنبه, 20 دی 1393 ساعت 05:42

نظرات  

 
+7 # عضوعلیزاده 19 دی 1393 ساعت 06:58
من امدم به تعاونی ولی نشد از این خانم که بایک کلمه خودشونو خوب جلوه دادن ودیگران رابد سوال شود که شما ریس هیت مدیره بودی چطور از کارهای خلاف اقای فراهانی اگاه نبودی مگه میشه
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # پاسخ: گزارش جلسه مجمع عمومی 18 دی ماه در پارکینگ نعاونی (قسمت اول )یکی از اعضا2058 19 دی 1393 ساعت 17:56
باسلام اینجانب یکی از اعضای پروژه ۲۰۵۸ هستم امروزساعت حدود۵ بعدازظهر اتفاقی برسر پروژه رفتم ودیدم که تعدادی خودرو جلوی درب پروژه پارک شده است پس از پرس وجو به من گفتن که پروژه پیمانکار جدید گرفته که الان هم پیمانکاران درحال جلسه هستن میخواستم سوال کنم وقتی پروژه مدتی است که هیچ هییت مدیره ای به صورت قانونی نداردچگونه ممکن که پیمانکار جدیدی رابرا شروع کار بگیرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # زمان جلسهر.و.فرد 19 دی 1393 ساعت 18:57
باسلام وخسته نباشید
درموردزمان جلسات خواهشمندیم روزجمعه راتعیین نموده تاهمه ی اعضابتوانند حضورداشته باشندوهمچنین مکان جلسه اصلامناسب نبود ویک بلندگوتدارک دیده نشده بود خواهشمندیم این معایب درجلسات بعدی برطرف گردد درضمن خواهشمندیمدرجلسات بعدی تمامی اعضای هیئت مدیره حضورداشته باشند ونمایندگانی که کاندید شده اند به همه ی اعضامعرفی شوند تاما بدانیم به چه کسانی باید رای بدهیم .
باتشکر
پاسخ مدیریت تارنما:
احتراما با سلام و تشکر از ابراز لطف شما در حضور در مجمع و بیان کاستی ها و معایب کار هیئت مدیره در برگزاری مجمع و همچنین بازدید از این تارنما . در خواست های شما عینا به هیئت مدیره منعکس خواهد گردید. ولی برخی از آنها مانند روز مجمع به دلیل لزوم حضور نماینده وزارت تعاون به موارد دیگری نیز وابسته است.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # اظهار بی اطلاعی رئیس هیئت مدیره از امور تعاونییک عضو آسیب دیده 20 دی 1393 ساعت 08:01
باسلام و عرض خدا قوت خدمت همه اعضا
در جلسه روز پنج شنبه اینجانب به عنوان یک عضو آسیب دیده ، درحالی که شنونده سخنان ضد و نقیض خانم به فرجام رئیس هیئت مدیره بودم به علت اتمام جلسه نتوانستم به عرض ایشان که با مظلوم نمایی و متهم کردن مدیرعامل همیشه غایب ، خودشان را بی اطلاع از فجایع جلوه دادند برسانم که خانم محترم ، وقتی آقای قاسمی به ایشان گفت آیا این نامه که در دست منه از وزارت تعاون دریافت کردید گفت نه ، اما بعد گفت بله ، و درحین سخنرانی شان گفتند آقای فراهانی نامه ها را به ایشان نمیداده در حالیکه طبق اساسنامه مدیر عامل زیر نظر هیئت مدیره است و اگر شما از نامه ها اطلاع نداشتید مقصر شمایید که احساس مسئولیت نکردید . نکته دوم مسئله چاپ آگهی مجمع است که ایشان گفتند از جیب خودشان مجمع را برگزار کردند چون آقای فراهانی نمیخواستند مجمع را برگزار کنند در حالی که اگر ایشان اینقدر از خود گذشتگی دارند چرا قبل از تاریخ اتمام مدت هیئت مدیره یعنی قبل از تاریخ 93/8/25 اقدام به چنین عمل خیر خواهانه نکردند و یا چرا در سال 92 که مدت قانونی فعالیت مدیر عامل به اتمام رسید بود اینکار را نکردند . ضمنا چرا در مدتی که یک هفته تعاونی را تعطیل نموده بودند اقدام به چاپ آگهی کردند و چرا اینقدر مخفیانه . شاید هدفشان این بود که به صورت صوری مثل گذشته اقدام به برقراری مجمع کنند و دست همه اعضا را در حنا بگذارند و خودشان را بیگناه جلوه دهند . نکته سوم ایشان رکن اصلی در تعاونی بودند و در آینده نزدیک با آمدن هیئت مدیره جدید و با تدبیر ، از میان خود اعضا ، همه چیز مشخص خواهد شد که ایشان از مسائل اطلاع داشتند یا نداشتند و امضای چه کسانی پای کلیه قراردادها و چکهای صادره تعاونی می باشد .
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # احراز حویت افراد شرکت کننده در مجمع عمومیمنتظری 20 دی 1393 ساعت 09:53
با عرض سلام خدمت مدیریت محترم سایت
پیشنهاد میکنم برای برگزاری جلسات بعدی مجمع عمومی تدابیری اتخاذ گردد که تمامی شرکت کنندگان در جلسه با توجه به کارت عضویت در تعاونی و مدارک شناسایی احراز حویت شده و از ورود افرادی که در تعاونی عضو نیستند جلو گیری شود.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # تشکیل هیات بازرسیمنتظری 20 دی 1393 ساعت 09:59
با سلام
با توجه به اینکه بازرس معرفی شده ی تعاونی هیچ اطلاعی از وضعیت پروژه ها نداشتند، آیا امکان تشکیل تیمی بازرس از اعضای تعاونی جهت نظارت بر پیشرفت کاری پروژه ها وجود دارد؟ به طوری که روند پیشرفت پروژه و مراحل کاری تا حد امکان شفاف شده و به اطلاع عموم اعضا برسد.
پاسخ مدیریت تارنما : برای این منظور باید قبل از اتمام دوره هیئت مدیره جلسه فوق العاده برگزار می شد. که این هم در لیست تخلفات 20 گانه تعاونی ها جای خود را بازکرده است . اکنون فقط باید سریعا به انتخابات جدید برسیم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # پاسخ: گزارش جلسه مجمع عمومی 18 دی ماه در پارکینگ نعاونی (قسمت اول )نوید میثمی 20 دی 1393 ساعت 12:34
جناب آقاي نمازي
با عرض سلام و تشكر از شما بخاطر تهيه گزارش و انعكاس سريع، دقيق مباحث مطرح شده با جزئيات كامل. اين گزارش مي تواند جهت اطلاع رساني به كليه اعضا و اعضاي محترمي كه امكان حضور در جلسه را نداشتند و ثبت در مستندات مجامع عمومي تعاوني مسكن مورد استفاده و اثر واقع شود. همچنين موارد زير را كه به نظر اينجانب رسيده است به استحضار گراميتان مي رسانم.
- اداره تعاون با عدم اعزام نماينده به مجمع از وظايف خود كوتاهي كرده است كه لازمست مراتب اعتراض از طرف تعاوني يا اعضاي محترم به اطلاع مسئولين آن اداره رسانيده شود.
- خانم به فرجام چندين بار از عبارت "دوندگي" استفاده كردند ولي گويا اين دوندگي ها هيچ اثري نداشته است چون اكثر پروژه ها در وضعيت ركود، سكون و تعطيلي قرار دارند.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # چند سوالسيد محمد حسيني 20 دی 1393 ساعت 13:05
با سلام ،
1- عنوان شده است تاحد نصاب 50 نفر باقي مانده بود مگر تعداد تصف اعضاء 1500 نفر نيست؟
2- بسياري از افراد حاضر مانند اينجانب داراي دو يا چند امتياز و به همين تعداد كارت عضويت بوده اند مگر هر امتياز داراي حق راي جداگانه نمي باشد با احتساب آن ممكن بود به حد نصاب برسيم.
3- تاريخ بعدي جلسه با چه فاصله زماني بايد تشكيل شود و حداقل تعداد براي رسميت جلسه چه تعدادي مي باشد؟
با تشكر
پاسخ مدیریت تارنما :
تا آنجا که اینجانب توانسته ام سر در بیاورم تعداد اعضای اصلی این تعاونی کمتر 500 نفر بوده و دارندگان حق رای با 250 نفر اکثریت را کسب می نمایند. ولی اینکه این همه سهامدار از کجا پدید آمده اند را آقایان البته در مراجع قضائی پاسخ خواهند گفت . در مورد تعداد کارت های عضویت هم اطلاعات دقیق را فقط از مسئول برگزاری انتخابات آقای ناظم میتوان دریافت . فقط وای به روزی که از در رفتگان از پنجره وارد گردند.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # پاسخ: گزارش جلسه مجمع عمومی 18 دی ماه در پارکینگ نعاونی (قسمت اول )یکی از اعضا2058 20 دی 1393 ساعت 13:52
باسلام مانیز ازاعضایکی ازپروژه ها هستیم با نظر این دوست عزیزمون که خواهان برگزاری جلسه در روز جمعه هستند موافق هستیم چون برای ما هم حضور در جلسه در روزهای غیر تعطیل مشکل است باارزوی موفقیت برای کسانی که دلسوزانه وبدون هیچ چشمداشتی برای بازگرداندن حقوق از دست رفته این اعضا تلاش میکنند.
پاسخ مدیریت تارنما:
احتراما با سلام دوست گرامی ما بلیط رایگان یک کنسرت را هدیه نگرفته ایم که روز آن را مطابق رفاه خودمان تعیین کنیم . ما در یک جبهه جنگ با فساد مالی و اداری که هرلحظه از طریق اداره تعاون و دفتر تعاونی با ما در گیر می شوند . و سرمایه ما را بر علیه خودمان به کار می برند. واقع شده ایم و تا حذف کامل عناصر آلوده این دست اندازی ها ادامه خواهد داشت. بنا بر این آنها مایلند از تعداد ما در مجمع بکاهند و باید از خود گذشتگی نشان داده دسیسه هایشان را ناکام بگذاریم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # نزهرا اسدی روشن 21 دی 1393 ساعت 22:43
باسلام خدمت اقای نمازی چمعه باید سر پروژ باشیم ضمنا مجمع عمومی
نوبت اول نیاز به برگه نداشته با وکالتنامه به ماحق رای خواهند داد
پاسخ مدیریت تارنما :
با توجه به عدم توانائی آقایان در اعلام یک فراخوان فراگیر و دسیسه ای برای بازگشتن از راه پنجره برای رانده شدگان از راه در و ایجاد دو دستگی بین اعضا ،‌حضور هر یک از ما در سر پروژه کمک به اجرای نقشه های شوم آنها است . بگذارید همین پنج نفر برای خود کارگروهشان را تشکیل دهند. ما پس از استقرار هیئت مدیره جدید و با استفاده از پنل پیامک دفتر تعاونی فراخوان کامل برای همه اعضای پروژه ها خواهیم فرستاد تا حق هیچ کس در انتخاب نماینده صالح و غیر وابسته به اوضاع سابق ضایع نشود.
http://www.outoftheunknown.com/index.php/tavoni-m18/505--2058
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

دستورات حفظ اسرار کاربران در این تارنما فعال می باشد

کد امنیتی
تصویر جدید

محل کنونی شما